მიმდინარე ვაკანსიები

კოდი პოზიცია მოქმედების ვადა
VC006
თბილისი
26.04.2017 - 10.09.2017
VC014
თბილისი
04.06.2017 - 17.08.2017
VC013
თბილისი
04.06.2017 - 17.08.2017
VC012
თბილისი
04.06.2017 - 17.08.2017
VC023
Tbilisi
19.07.2017 - 19.08.2017
VC024
თბილისი
24.07.2017 - 25.08.2017
VC025
თბილისი
27.07.2017 - 27.08.2017
VC027
თბილისი
28.07.2017 - 27.08.2017
VC026
თბილისი
28.07.2017 - 27.08.2017
VC028
თბილისი
07.08.2017 - 07.09.2017
VC029
თბილისი
09.08.2017 - 10.09.2017
VC030
ევროპა
10.08.2017 - 10.09.2017
VC031
ევროპა
10.08.2017 - 10.09.2017
VC032
ევროპა
10.08.2017 - 10.09.2017
VC033
თბილისი
10.08.2017 - 10.09.2017
VC034
თბილისი
10.08.2017 - 10.09.2017
VC035
თბილისი
10.08.2017 - 10.09.2017
აპლიკანტთა მონაცემთა ბაზაში დასარეგისტრირებლად გთხოვთ შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.
თუ გსურთ ახალი ვაკანსიების მიღება კონკრეტული კატეგორიების მიხედვით გამოიწერეთ ვაკანსიები.